Med en omsättning på 4 915 000kr lyckades vi leda företaget på 7 månader till en vinst på 856 000kr.