Med året 2014 i ryggen står vi nu med 9 anställda och en omsättning på 12 949 000kr.